6. Brottsbekämpning

a) Problembeskrivning

Vålds- och egendomsbrott i Sverige har eskalerat på ett alarmerande sätt under de senaste decennierna. Detta har samband med både en okontrollerad invandring och en ineffektiv brottsbekämpning.

 


b) Principer 

• I fokus ska stå brottsoffers intressen, inte brottslingars.


c) Politiska krav

Brott ska beivras, brottslingar ska gripas och straffas. Ungdomsfängelse för unga brottslingar.

• För grova brott ska tillräckliga mininivåer lagstadgas och reducering av strafftid ska inte ske med automatik

• Utlänningar som begått grova brott ska konsekvent utvisas, på livstid.

• Utländska brottslingar ska inte återanpassas i vårt samhälle, deras strafftid ska kunna avtjänas i fängelse i annat EU-land eller i hemlandet.

• Målsmän till underåriga som gör sig skyldiga till upprepad brottslighet – även av mindre grova art – bör också utvisas.

• Påföljd för brott ska vara möjlig att utdöma även om gärningsmannen är under 15 år.

• Tydlig nödvärnsrätt.

 


d) Länkar

x