5. Migration

a) Problembeskrivning

Sverige har en invandring som pga sin karaktär och och kvantitet skapar stora problem ekonomiskt, socialt och säkerhetsmässigt.

 


b) Principer 

• Sverige ska kunna ha viss invandring, men bara i en omfattning och av en karaktär som är förenlig med svenska intressen.

• Fokus måste dock ligga på en omfattande återvandring.

 


c) Politiska krav

• En effektiv gränskontroll måste snarast införas. Asyl ska kunna sökas bara direkt vid ankomsten och då ska första-asyllandsprincipen tillämpas.

• Personer som uppehåller sig illegalt i Sverige ska utan dröjsmål förpassas ut ur vårt land.

• Kriminella och människor som i asylprocessen har ljugit sig in i landet ska repatrieras.

• Gör om asylutredningar där id-handlingar i original har saknats.

• Svenska medborgarskap ska beviljas mer restriktivt.

• Sverige bör säga upp sin anslutning till 1967 års tillägg i FN:s flyktingkonvention

• Sverige bör dra in allt stöd till lobbyarbete för folkutbyten i Europa

• Sverige ska vara en röst mot USA:s krigande och drönarattacker mot andra länder

 


d) Länkar

morklaggning.wordpress.com/2016/09/02/…far-stanna/