4. Demografi, bostads- och familjepolitik


a) Problembeskrivning

Etniska svenskar är i Sverige på väg att bytas ut mot utomeuropéer.

Unga har svårt att finns bostäder och bilda familj.

Barn i Sverige har en alltför otrygg uppväxt.

 


b) Principer 

• Vi svenskar finns och vi ska fortsätta att finnas. Nativiteten bland oss måste då vara tillräckligt hög. En politik för att stimulera detta behöver bedrivas.

Alternativet med stor invandring är samhällsdestruktivt. Istället bör våra kvinnor uppmuntras att skaffa flera barn. Staten ska inte syssla med radikalfemnistisk propaganda som nedvärderar moderskapet.

• Unga par måste kunna få tillgång till egna bostäder.

• Staten ska underlätta för att svenska par ska kunna skaffa barn som en lösning på sviktande befolkningstillväxt. Svenskar ska ha förtur till bostad, framför utlänningar.

• Hjälp med insemination till ensamstående och homosexuella par ska inte subventioneras med skattemedel. Det står i strid med barnets behov av en mamma och en pappa och att veta vem pappan är.

• Äktenskap är kopplat till mänsklig reproduktion och ska vara förbehållet man och kvinna

• Barns intressen och vad som gagnar en bra uppväxt ska stå i fokus. Små barn behöver närhet till sin moder. Pojkar behöver manliga förebilder. Könsroller är inte fel.

 


c) Politiska krav

Stoppa den invandring som skapar bostadsbrist.

Driv en glesbygdspolitik som gör att fler kan arbeta där bostäder redan finns.

 


d) Länkar

x