3. Författning

a) Problembeskrivning

Sverige har inte en fungerande demokrati. Allmänna val fungerar inte som en kanal för folklig påverkan. De frambringar inte företrädare med kompetens och vilja att verka för lösningar på allvarliga problem.

Mötesfriheten är i praktiken till stor del satt ur spel, genom att polisen tillåter s.k. motdemonstrationer som saboterar möten för oppositionella.

Yttrandefriheten inskränks i praktiken genom social stigmatisering och hot om sanktioner mot den som offentligt opponerar.

 


b) Principer 

• personer med kompetens och vilja att tjäna sitt folk måste kunna komma i maktpositioner

• riksdagsmandat ska vara ett förtroendeuppdrag, inte ett yrke

• mer makt åt enskilda ledamöter, partitopp-styrningen måste brytas

• verklig mötes-, förenings- och yttrandefrihet


c) Politiska krav

• minska riksdagens storlek

• höj åldersgränsen för valbarhet till riksdagen

• höjd rösträttålder för kvinnor

• registrering med elementär kunskapstest för rösträtt

• rullande mandatperioder för riksdagen

• beslutande folkomröstningar

• författningsdomstol

• tjänstemannaansvar.

• slopa partistödet

 


d) Länkar

x