2. Massmedia

a) Problembeskrivning

Massmedia i Sverige är idag centralstyrda och driver nästan enhälligt en kulturmarxistisk politisk agenda.

De desinformerar snarare än informerar, fördummar snarare än folkbildar, ger inte plats för en saklig och konstruktiv debatt i viktiga samhällsfrågor. De medverkar till ett kulturellt klimat av ytlighet, likriktning och rädsla.

Detta gäller såväl dagspress, radio som television. ”Public service” utgör därvid inget undantag.


b) Principer 

• massmedia i Sverige fungerar idag som lögnmaskiner, riktade mot svenska folket

• media ska istället stå i demokratins tjänst:

- förmedla information som är allsidig och relevant

- ge plats för olika åsikter i viktiga samhällsfrågor

- granska makten, inte vara en del av den.

• slopa presstödet

 

 


c) Politiska krav

Ägande - koncentration?

Presstöd?

TV-licens?

Internet?

 


d) Länkar

x