1. Banker och pengar

a) Problembeskrivning

Rikedom skapas framförallt genom människors färdigheter och arbetsinsatser. Som världen ser ut är resurser/pengar mycket ojämnt fördelade. Vissa människor är extremt rika.

Hur har det blivit möjligt?

Det har som regel inte skett genom egna arbetsinsatser utan genom att man förmått andra människor att utföra arbete åt sig.

Vad som möjliggör detta är hur pengar skapas och hur låntagare skuldsätts, i ett system med ränta och ränta på ränta.

Det faktum att privatbankerna kan idag låna ut pengar som nu sker ger flera konsekvenser:

• skuldsättning uppstår
• penningmängden ökar
• krav på ständig tillväxt skapas
• makt koncentreras hos bankerna
• standardklyftorna i samhället växer

 


b) Principer 

Makten över penningsystemet ska ligga under demokratisk kontroll.

Riksbanken ska inte låna pengar av privata banker.

Statsskulden måste bort.

Kontanterna måste vara kvar.


c) Politiska krav

Privata banker måste hålla full kapitaltäckning, ska inte kunna låna ut pengar som de inte har.


d) Länkar

https://www.youtube.com/watch?v=PJIBjVog8DQ

http://www.whitetv.se/sv/white-school-of-economics/94-den-vita-skolan.html

http://raddasverige.nu/en-ny-nationalekonomi/